6 Customer reviews for Tissue Serum 30ml

更新信息 23/08/2022
  • 83.33% Complete (success)
    5
  • 16.67% Complete (warning)
    1
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2018-07-20 07:45:50

-
2018-05-30 13:35:03

-
2017-08-13 18:53:56

-
2015-04-13 17:14:44

-
2013-11-12 10:32:01

-
2013-09-28 08:48:18

เป็นการทดลองใช้ครั้งแรกที่ประทับใจค่ะ รอบดวงตาชุ่มชื้นจิง ตื่นมาตอนเช้าก้อรู้สึกว่ารอบดวงตาไม่แห้ง สำหรับผลเรื่องบวม คล้ำ ริ้วรอย ต้องขอลองใช้ไปอีกสักระยะค่ะ