หากต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน7 วัน พร้อมแจ้งหลักฐานใบเสร้จ สภาพสินค้ากรุณาติดต่อร้านที่ท่านสั่งซื้อสินค้าโดยตรงหากต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อร้านที่ท่านสั่งซื้อสินค้าโดยตรง